Vejen til erhvervsfaglig uddannelse og vækst

Projektinformation

 • Startdato

  24.06.2019
 • Slutdato

  30.09.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  2.250.000
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  1.350.000
 • Indstillet af

  Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden, Erhv.udd.(voksne) og videreg.udd.
 • Støttemodtagerens navn

  UCH Uddannelsescenter Holstebro
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  7500
 • Partnere

  Zealand Business College

Projektresumé

Projektets primære mål er at opkvalificerere en gruppe af ufaglærte beskæftigede til faglært status.

Der satses på rekruttering af deltagere fra 50 virksomheder i SMV-segmentet. SMV-segmentet er særligt prioriterede vækstdrivere og som kan medvirke til at drive Region Sjællands udvikling fremad.

Projektet vil samtidig følge den enkelte deltager hele vejen fra vejledning til faktisk opstart på EUV gennem en individuel håndholdt indsats og dermed medvirke til, at de personer, der erfaringsmæssigt tabes mellem de forskellige faser og mellem aktører, minimeres. Dette vil alt andet lige betyde at flere reelt opstarter på EUV. Dette er projektets røde tråd.

Samtidig vil løbende videndeling og erfaringsudveksling sikre, at best practice tilgår alle i det nationale projekt samt at tidligere erfaring med ONSITE konceptualiceres og sikres anvendelse som løsningsmodel i forhold til rekruttering af beskæftigede EUV'ere.

Projektet forventes at resultere i opkvalificering af i alt 20 deltagere til faglært status. 12 deltagere forventes at være opkvalificeret ved projektafslutning og 8 efter projektets afslutning.

Inden opstart på EUV gennemfører deltagerne en vejledning, der sikrer at der igangsættes motivationsfaktorer, som ruster dem i forhold til det efterfølgende uddannelsesforløb. Dette sikres i en procesplan, som dels virksomhed, uddannelsesinstitution samt deltager involveres i.

Projektet vil samtidig følge den enkelte deltager hele vejen fra vejledning til faktisk opstart på EUV gennem en individuel håndholdt indsats og dermed medvirke til, at de personer, der erfaringsmæssigt tabes mellem de forskellige faser og mellem aktører, minimeres. Dette vil alt andet lige betyde at flere reelt opstarter på EUV. Dette er projektets røde tråd.