VelfærdsInnovation for Sundt Erhvervsfremme - VISE

Projektinformation

 • Startdato

  04.09.2018
 • Slutdato

  30.06.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  15.914.190
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  7.957.095
 • Indstillet af

  Syddansk Vækstforum
 • Fond og indsatsområde

  Regionalfonden, Innovation i SMV'er
 • Støttemodtagerens navn

  Danish Life Science Cluster
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  2200
 • Partnere

  Region Syddanmark
  Syddansk Universitet (University of Southern Denmark)

Projektresumé

I løbet af de seneste 10 år er forretningsområdet sundheds- og velfærdsinnovation modnet. Det betyder, at kunderne er blevet bedre til at beskrive behov og efterspørge løsninger, der understøtter øget effektivitet og bedre livskvalitet for borgere. Samtidig har virksomhederne fundet nye veje til at møde kundernes efterspørgsel. Der er dog fortsat behov for vidensbaseret innovation for at øge virksomhedernes konkurrencekraft.

Formålet med dette projekt er at styrke danske virksomheder inden for sundheds- og velfærdsområdet.

Det gøres gennem 5 innovationspartnerskaber, der har fokus på et eller flere spor: Servicemodeller for velfærdsteknologi; Hurtig adgang til kunder gennem digitale økosystemer; Konkurrencefordele fra dataanalyse.

Welfare Tech sammensætter innovationspartnerskab på basis af velafprøvede kriterier og med udgangspunkt i NABC-metoden (Need, Approach, Benefit, Competition) og Innovationspartnerskabets kommercielle sigte (produkt/service) vurderes herudfra.

Alle projektideerne evalueres via værktøjet Smart Innovation Management Tool (SIM). Smart Innovation Management er udviklet af Kevin Dean, som har mere 25 års erfaring med innovation inden for sundhedsområdet. Hvert af de 5 innovationspartnerskaber vil i samarbejde med Welfare Tech som operatør og de andre kernepartnere, planlægge skræddersyede udviklings- og testforløb som skal maksimere det kommercielle output af innovationspartnerskabet samt øge succesraten for at gennemføre de planlagte aktiviteter.

Det forventes at disse innovationspartnerskaber vil øge omsætning for de deltagende virksomheder og skabe nye koncepter eller services, der øger eller effektiviserer sundhed og velfærd for danske borgere.

Se evaluering af projektet (PDF)