Nyhed

81 mio. kr. til udvikling af CCUS-teknologi til gavn for både klima og arbejdspladser

Virksomheder, offentlige aktører og udbydere af uddannelsesforløb kan nu søge op til 81 mio. kr. til udvikling af værdikæder inden for fangst, anvendelse og lagring af CO2 fra Fonden for Retfærdig Omstilling. EU-fonden er målrettet indsatser i Nord- og Sydjylland.

 • 27. juni 2024
 • Grøn og cirkulær omstilling
 • Nye ansøgningsrunder
Carbon Capture Usage and Storage

Foto: Jens Peter Engedal

Danmark er godt med på CCUS-teknologien, men mangler fortsat at udvikle og skalere området yderligere. Med den politiske aftale En køreplan for fangst, transport og lagring af CO2 besluttede en bred kreds af partier at afsætte 190 mio. kr. fra Fonden for Retfærdig Omstilling til at opbygge lokale værdikæder inden for området. 

Puljen på 190 mio. kr. blev annonceret i april 2023, hvor projektet Greenport Scandinavia fik tildelt 109 mio. kr. Nu kan interesserede søge de resterende 81 mio. kr. fra puljen.  

Midlerne fra Fonden for Retfærdig Omstilling bliver udmøntet af et indstillingsudvalg med 14 medlemmer, der alle har erhvervsmæssig indsigt og teknisk ekspertise inden for klima- og energiområdet. Ifølge Svend Elberg Thomsen, der er klimachef i Norlys og medlem af Indstillingsudvalget, er der et betydeligt potentiale for danske virksomheder i det voksende marked for CCUS-teknologier:

”Hvis vi skal fange, lagre og anvende CO2 skal vi udvikle hele værdikæden – til gavn for både klimaet og danske arbejdspladser. Flere elementer i CCUS er kendt teknologi, som danske virksomheder bruger allerede i dag. Imidlertid skal skalaen op og omkostningerne ned, hvis teknologierne tilsammen skal gøre en markant forskel. Det kræver flere test- og udviklingsaktiviteter, som dette udbud kan hjælpe med," udtaler han.

Midlerne kan gå til forsknings- og udviklingsaktiviteter, kompetenceudvikling, forprojekter og investeringer i bygninger og anlæg. 

Små, mellemstore og store virksomheder, offentlige aktører, klynger, GTS’er, videninstitutioner, konsortier eller partnerskaber samt andre relevante aktører kan søge midlerne fra Fonden fra Retfærdig Omstilling. Projekter, der alene omhandler kompetencerettede tiltag, kan søges af virksomheder, offentlige aktører samt udbydere af formelle og uformelle uddannelsesforløb herunder videns- og uddannelsesinstitutioner på alle niveauer fx universiteter, maskinmesterskoler, erhvervsskoler, efteruddannelsesudbydere m.v. 

”Målet er både en klimaeffekt og at udvikle lokale værdikæder, der sikrer arbejdspladser i Nord- og Sydjylland. Derfor er det også vigtigt, at arbejdsstyrken klædes på via kompetenceudviklingsaktiviteter til at kunne bidrage til arbejdet med CCUS-teknologier samt værdikædesystemet omkring,” udtaler Svend Elberg Thomsen.

Vurderingen er, at der er et betydeligt potentiale for arbejdspladser i CCUS-teknologi. Dansk Metal forventer, at op mod 3.300 arbejdspladser kan bevares i takt med, at olie- og gasfelterne i Nordsøen konverteres til Carbon Capture Storage-anlæg. Det stiller krav om efteruddannelse og omskoling, og derfor kan projekter også få støtte til kompetenceløft af arbejdskraft enten som en del af et samlet projekt eller til kompetenceudvikling alene.

FAKTA om annonceringen Udvikling af lokale værdikæder inden for CO2-fangst, -anvendelse og -lagring (CCUS):

 • Der er afsat op til 81,3 mio. kr. til annonceringen af indsatsen Udvikling af lokale værdikæder inden for CO2-fangst, -anvendelse og -lagring (CCUS).
 • Ansøgere kan være små, mellemstore og store virksomheder, offentlige aktører, klynger, GTS’er, videninstitutioner, konsortier eller partnerskaber samt andre relevante aktører.  Projekter, der alene omhandler kompetencerettede tiltag, kan søges af virksomheder, offentlige aktører samt udbydere af formelle og uformelle uddannelsesforløb herunder videns- og uddannelsesinstitutioner på alle niveauer fx universiteter, maskinmesterskoler, erhvervsskoler, efteruddannelsesudbydere m.v.
 • Ansøgningsfrist er den 11. november 2024 kl. 12.
 • Indstillingsudvalgets sekretariatet holder webinar om indsatsen den 23. august kl. 10.

Kun aktiviteter, der kommer Nordjylland eller Sydjylland til gavn, er støtteberettigede, og projekter skal være afsluttet inden for tre år.

Læs mere om ansøgningsrunden

Tilmeld dig webinaret

FAKTA om Fonden for Retfærdig Omstilling
Frem til 2027 investerer Fonden for Retfærdig Omstilling 636 mio. kr. i aktiviteter i Nord- og Sydjylland. Aktiviteterne skal afbøde de negative virkninger af omstillingen til en klimaneutral økonomi. 

Fonden skal spille en central rolle i Danmarks omstilling til en klimaneutral økonomi og investerer bl.a. i projekter med potentiale til at sikre udviklingen af CO2-fangst og -lagring og brintrelaterede teknologier, herunder Power-to-X. 

Fonden for Retfærdig Omstilling medfinansierer projekter, der skal:

 • Skabe et sammenhængende Danmark med stærke lokale erhvervsfyrtårne
 • Sikre bedre vilkår for grøn omstilling i danske SMV’er
 • Understøtte udviklingen af brun bioraffinering såsom pyrolyse
 • Sikre udviklingen af CO2-fangst, -lagring og brintrelaterede teknologier
 • Fremme grønne og cirkulære teknologier.

Midlerne udmøntes af et særskilt indstillingsudvalg med 14 medlemmer, der har erhvervsmæssig indsigt og teknisk ekspertise inden for klima- og energiområdet.

Læs mere om Fonden for Retfærdig Omstilling

Kontakt

Vil du vide mere om Fonden for Retfærdig Omstilling, indsatsen eller tidligere projekter? 
Så kan du kontakte:

Jakob Gyldendorf Holt 
Specialkonsulent i Erhvervsstyrelsen
Mail: jakhol@erst.dk
Tlf.: 35291204