Fonden for Retfærdig Omstilling

Frem mod 2027 investerer Fonden for Retfærdig Omstilling 636 mio. kr. i projekter i Nord- og Sydjylland, der skal bidrage til vækst i grønne investeringer og udvikling af kompetencer til den grønne omstilling.

Særligt for store virksomheder

Hvis din store virksomhed er interesseret i at søge støtte fra Fonden for Retfærdig Omstilling i de kommende ansøgningsrunder, skal virksomheden prækvalificeres. Følg linket og udfyld vores formular.

Hvad støtter vi

Fonden for Retfærdig Omstilling (FRO) støtter i 2021-2027 projekter inden for fem områder, der skal medvirke til at afhjælpe de omstillingsudfordringer som Nord- og Sydjylland står overfor:

Programmet for 2021-2027 og relevante EU-links om fonden

Billede af Hjørring Grøn Gas og FROs logo

Abonnér på nyheder

Få besked direkte i din indbakke, når der er nyt om indsatser vedrørende grøn og cirkulær omstilling, og når der åbner nye ansøgningsrunder. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Peter Hansen - formand for Indstillingsudvalget

 

"Vejen mod indfrielse af Danmarks klimamålsætning er afhængig af udviklingen og modningen af nye teknologier og det er her midler fra Fonden for Retfærdig Omstilling kan spille en væsentlig rolle. 

Ved at modne teknologier kan virksomheder styrke deres konkurrenceevne i det internationale kapløb om innovative grønne løsninger."

Peter Hansen

Ansøgningsrunder

Se ansøgningsrunder for Regionalfonden, Socialfonden Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling

Hjælp til ansøgning og projektadministration

Få hjælp til ansøgning, opstart og afslutning af et projekt.

Sådan søger du

Annonceringerne er som udgangspunkt åbne for alle i Fonden for Retfærdig Omstillings målgruppe, der kan dog være yderligere begrænsninger for de enkelte indsatsområder. 

Målgruppen er:

 • både små, mellemstore og store virksomheder 
 • iværksættere 
 • andre relevante aktører som fx vidensinstitutioner, klynger, erhvervshuse, kommuner m.v. 

Virksomhederne kan være operatør (ansøger) eller deltager i et partnerskab. Virksomheder kan søge direkte, i partnerskaber eller fx i konsortier af virksomheder og vidensinstitutioner.

Store virksomheder kan medvirke i udviklings- og forskningsaktiviteter, i én til én-samarbejder, i bredere samarbejder og styrke økosystemet omkring de deltagende SMV’er. 

De store virksomheder kan indgå som: 

 • økonomisk partner i projektet
 • operatør 
 • indkøbte eksterne leverandører

Store virksomheder indgår i projekter under hensyntagen til statsstøttereglerne. Store virksomheder og virksomheder, der er omfattet af Unionens emissionshandelssystem, kan ikke opnå støtte til produktive investeringer/investeringsstøtte. 

Virksomheder fra primærsektoren kan deltage i projekter, hvis projektet involverer samarbejde mellem disse virksomheder og virksomheder fra andre sektorer. Primærsektoren kan ikke være fokus for indsatsen/eneste målgruppe for indsatserne.

Fonden for Retfærdig Omstilling udmønter midler til anvendelse i perioden 2021-2027 inden for følgende områder:

 • 2024: 
  • Teknologi- og forretningsudvikling inden for Power-to-X (ansøgningsrunden forventes åben april 2024)
  • Udvikling af brun bioraffinering såsom pyrolyse (ansøgningsrunden forventes åben medio 2024)
  • Udvikling af lokale værdikæder for CO₂-fangst, -anvendelse og -lagring (CCUS) ((ansøgningsrunden forventes åben medio 2024)
 • 2025:
  • Bedre vilkår for grøn omstilling i SMV’er.

Tidligere ansøgningsrunder:

 • 2023:
  • Et sammenhængende Danmark med stærke lokale erhvervsfyrtårne (er lukket for ansøgninger)

Få besked når ansøgningsrunder åbner ved at tilmelde dig nyhedsbrev

Ulla Porsbøl Jacobsen

Kontakt vedrørende Power-to-X og CCUS

Kontakt os, hvis du vil vide mere om Power-to-X og CCUS

Ulla Porsbøl Jacobsen

Email: ulljac@erst.dk

Telefon: 35 29 17 26

Kontakt vedrørende Power-to-X og CCUS

Kontakt os, hvis du vil vide mere om Power-to-X og CCUS

Jakob Gyldendorf Holt

Email: jakhol@erst.dk

Telefon: 35 29 12 04

Lis Pedersen

Kontakt vedrørende brun bioraffinering - pyrolyse

Kontakt os, hvis du vil vide mere om brun bioraffinering - pyrolyse

Lis Arpe Pedersen

Email: lipede@erst.dk 

Telefon: 35 29 12 09

Stine Højrup Ludvigsen

Kontakt vedrørende brun bioraffinering - pyrolyse

Kontakt os, hvis du vil vide mere om brun bioraffinering - pyrolyse

Stine Højrup Ludvigsen

Email: stilud@erst.dk

Telefon: 35 29 12 11