Genannoncering: Udvikling af lokale værdikæder for CO2-fangst, -anvendelse og -lagring (CCUS)

Frem til den 11. november 2024 kl. 12.00 har Indstillingsudvalget for Fonden for Retfærdig Omstilling åbent for ansøgninger til “Genannoncering: Udvikling af lokale værdikæder for CO2-fangst, -anvendelse og -lagring (CCUS)”. Med ansøgningsrunden vil indstillingsudvalget støtte udvikling, herunder forsknings- og demonstrationsprojekter samt forprojekter inkl. rådgivning og analyser. Dertil ønskes der udmøntet understøttende kompetencerettede tiltag med mere.
Der er afsat i alt 81,3 mio. kr. til indsatsen med en støtteprocent på op til 80 pct. Der skal minimum søges om 5 mio. kr. Projekter som kun omhandler kompetenceudvikling skal minimum søge om 2,5 mio. kr.
Aktiviteter skal gennemføres i Nordjylland og/eller Sydjylland.

 • Opdateret 27. juni 2024
Åben

Info om indsatsen

 • Indsatsområde

  Udvikling af lokale værdikæder for CO2-fangst, -anvendelse og -lagring (CCUS)

 • Finansiering

  81,3 mio. kr.

 • Målgruppe

  Små, mellemstore og store virksomheder, offentlige aktører, klynger, 
  GTS’er, konsortier eller partnerskaber, udbydere af formelle og uformelle uddannelsesforløb, herunder videns- og uddannelsesinstitutioner på alle niveauer, samt andre relevante aktører. 

 • Projektperiode

  Op  til tre år.

 • Ansøgningsperiode

  Den 27. juni 2024 til 11. november 2024 kl. 12.00

Ansøg

Baggrund

Danmark står overfor en stor omstillingsproces for at opnå klimaneutralitet i 2045. Anvendelse og videreudvikling af teknologierne, der anvendes til opsamling, anvendelse og lagring af CO2 (CCUS), spiller en central rolle i at indfri ambitionerne for klimaet. Det er nødvendigt at gøre CCUS-teknologierne skalérbare og accelerere udbygningen af CO2-infrastrukturen, hvis CCUS skal bidrage til at indfri de nationale klimamål og afbøde de negative beskæftigelsesmæssige konsekvenser ved den grønne omstilling.

Der er behov for, at økosystemet af SMV’er omkring CCUS-teknologien og CCUS-infrastrukturen udvikles, således danske SMV’er kan levere komponenter til CCUS, og således alle dele af den samlede værdikæde kommer på plads. Derudover accelereres kravene til at få opdateret arbejdsstyrkens kompetencer i takt med, at der investeres i nye grønne teknologier. Kompetencerettede tiltag er således nødvendige, dels for at sikre de nødvendige kompetencer til at kunne betjene de nye grønne løsninger, og dels for at sikre at personer, der i dag arbejder i CO2- og energitunge industrier, får de nødvendige kompetencer til at kunne overgå til de nye industrier, så de ikke falder ud af arbejdsmarkedet. 

På baggrund af ovenstående genindkalder Indstillingsudvalget for Fonden for Retfærdig Omstilling nu ansøgninger til indsatser, der understøtter videreudviklingen af lokale værdikæder for CO2-fangst, -anvendelse og -lagring (CCUS).
 

Genannoncering: Udvikling af lokale værdikæder for CO2-fangst, -anvendelse og -lagring (CCUS)

Annoncering

Ansøgninger skal ligge inden for rammerne af prioriteten om udvikling af lokale værdikæder for CO2-fangst, -anvendelse og -lagring (CCUS) i programmet for Fonden for Retfærdig Omstilling. 

Ansøgningen skal indsendes via [det elektroniske ansøgningsskema] (kræver MidID Erhverv).

Ansøgningsfristen er den 11. november 2024 kl. 12.00. Indstillingsudvalget for Fonden for Retfærdig Omstilling forventer at behandle ansøgninger på mødet den 1. april 2025.

Sekretariatet afholder webinar den 23. august 2024.

Tilmeld dig webinaret

Drøft jeres projektidé

Ansøgere kan – forud for udarbejdelse af en egentlig ansøgning – drøfte deres projektidé med sekretariatet for Indstillingsudvalget for Fonden for Retfærdig Omstilling ved at indsende en beskrivelse af projektidéen.

Ansøgere kan rekvirere skabelon ved kontakt til kontaktpersonerne for indsatsen (se kontaktoplysninger nedenfor). 

I kan indsende projektidé til sekretariatet for Indstillingsudvalget for Fonden for Retfærdig Omstilling på mail til de@erst.dk senest den 17. september 2024.

Startpakke med dokumenter

Vi har samlet en startpakke med alle de vigtige dokumenter og vejledninger til ansøgning af projekter med EU-medfinansiering.

Kontakt

Vil du vide mere, kan du kontakte:

Jakob Gyldendorf Holt 
Email: JakHol@erst.dk 
Telefon: 3529 1204

Portrætbillede Sofie Hahn-Pedersen

Kontakt

Vil du vide mere, kan du kontakte:

Sofie Hahn-Pedersen (pr. 1. august)
Email: SofHah@erst.dk
 

Grundet ferie kan der ikke påregnes besvarelse af annonceringsspecifikke spørgsmål i uge 28-30. Vi vil naturligvis forsøge at besvare henvendelser. 
Ved spørgsmål i denne periode kan du henvende dig til de@erst.dk, og evt. bede om at blive viderestillet til en medarbejder i DE Grøn Omstilling.