Energispring Aarhus

Projektinformation

 • Startdato

  11.07.2018
 • Slutdato

  31.12.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  3.562.100
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  1.781.050
 • Indstillet af

  Bæredygtig, grøn byudvikling
 • Fond og indsatsområde

  Regionalfonden, Energi- og ressourceeffektive byer
 • Støttemodtagerens navn

  Aarhus Kommune
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  8220
 • Partnere

  AffaldVarme Aarhus A/S

Projektresumé

"Energispring Aarhus" er et professionelt netværk, der arbejder med energieffektivisering via benchmarking af ejendoms- og forbrugsdata. Netværket er forankret i Aarhus Kommune.

Netværkets partnere er bygningsejere og administratorer, som repræsenterer en større bygningsmasse, samt interesseorganisationer inden for energi og byggeri.

Målsætningen er:

 • at netværkets partnere repræsenterer 20% (svarende til 4 mio. m2) af den samlede bygningsmasse i Aarhus Kommune primært inden for erhvervs- og etagebyggeri.
 • at bygningsmassen, der indmeldes til benchmarking, opnår en gennemsnitlig samlet energibesparelse (el og varme) på 15% over en 5-årig periode.

Netværket vil sætte fokus på energieffektivisering via samarbejde og videndeling om bygningsdrift, energioptimering og energirenovering.

Metoder og teknologier

Centralt for arbejdet i netværket er udviklingen af en benchmarkingmodel. Benchmarkingmodellen anvendes til databaseret energieffektivisering og vil derfor tage udgangspunkt i konkrete ejendoms- og forbrugsdata i de bygninger, som netværksdeltagerne repræsenterer. Benchmarkingmodellen skal give netværkets partnere en større indsigt i deres energiforbrug sammenholdt med tilsvarende sammenlignelige bygninger og give partnerne et overblik over bygningernes energibesparelsespotentiale.

Der afholdes netværksmøder fire gange årligt, hvor benchmarkingmodellen vil være et fast punkt på dagsordenen. På netværksmøderne indhentes eksterne oplægsholdere, som kan inspirere og komme med input til, hvordan vi gør bygningsmassen mere energieffektiv.

Netværket anvendes desuden til videndeling og uddannelse samt som en platform, hvor udviklingsprojekter, metoder og/eller teknologier kan afprøves sammen med netværkets partnere og byens forsyningsselskaber. I netværket vil der ligeledes være fokus på at hjælpe netværkets partnere med at fjerne de barrierer, der hindrer en implementering af energieffektive tiltag.

Grøn omstilling og sund fornuft

Aarhus er i vækst, og energiforsyningen skal følge med. Forsyningsselskaberne har derfor stor interesse i et godt og tæt samarbejde med de store professionelle kunder om strategisk energieffektivisering. Dette skal sikre, at der investeres både klogt og grønt i udbygning af infrastrukturen. Set fra kundernes synspunkt er energibesparelser sund fornuft på bundlinjen, især hvis energibesparelserne skabes på baggrund af kloge investeringer.