Love og regler i 2014-2020

Vi har samlet de regler, I bør kende til, når I gennemfører et strukturfondsprojekt. Udover støtteberettigelsesreglerne kan I finde både dansk og EU-regulering.

  • Opdateret 15. januar 2024

Dansk regulering indeholder regeltekster om erhvervsfremme, strukturfonde og territorialt samarbejde. Erhvervsfremme reguleres primært i lov om erhvervsfremme, mens Danmark udsteder supplerende regler i forhold til de eksisterende EU-forordninger vedrørende Regionalfonden og Socialfonden.

Der er udstedt en overordnet lov om administration af tilskud fra Regionalfonden og Socialfonden. I henhold til denne lov udarbejdes der bekendtgørelser, der regulerer administrationen nærmere. Loven og bekendtgørelserne udgør det nationale lovgrundlag for administrationen af fondenes midler i Danmark.
 

Læs vejledninger og udtalelser, der vedrører lov om erhvervsfremme og regional udvikling.

Regulering af strukturfondene sker primært gennem forordninger. Bestemmelserne i en EU-forordning skaber rettigheder og pligter for medlemslandene og borgerne. Forordningen skal derfor ikke indarbejdes i nationale retsregler for at få retskraft.

Medlemsstaterne kan dog have ret eller pligt til at udstede supplerende retsregler til forordningen. For Regionalfonden og Socialfonden gælder en lang række EU-forordninger.

Reglerne for blandt andet statsstøtte og udbud har indflydelse på, hvilke krav projekter, som medfinansieres af strukturfondene, skal opfylde. Vi udarbejder derfor løbende fortolkningsnotater, der giver vejledning i den praktiske forståelse af blandt andet disse regler. I notaterne finder I en beskrivelse af vores administrative praksis.

Brug vores whistleblower-formular ved mistanke om svindel

Har du mistanke om svindel, kan du benytte vores whistleblowerordning. Indberetningen til Erhvervsstyrelsen sker gennem en sikker kontaktformular, og du kan selv vælge, om du vil være anonym eller oplyse din identitet.