2021-2027: Kommunikation og brug af logoer

Hvis jeres projekt får tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Plus i 2021-2027, skal I være opmærksomme på, at der medfølger en informationsforpligtelse. 

  • Opdateret 15. september 2022
EU-logo 2021-2027

Tilsagnsmodtager og projektets økonomiske partnere har ansvaret for, at der er EU-logo på alle trykte og elektroniske udgivelser samt informations- og markedsføringsmaterialer. Det gælder eksempelvis: 

  • Præsentationsmateriale 
  • Hjemmeside, inkl. mobilversion 
  • Sociale medier 
  • Mailsignaturer 
  • Publikationer 
  • Pressemeddelelser 
  • Deltagerbeviser 
  • Roll-ups 
  • Videoer 

EU-logoet skal være tydeligt gengivet sammen med teksten ”Medfinansieret af den Europæiske Union”. Vær opmærksom på, at EU-logoet altid skal have mindst samme højde eller bredde som det største af eventuelle andre logoer.
 

Projektbeskrivelse på hjemmeside

I skal lave en beskrivelse af projektet, som skal ligge på projekthjemmesiden i hele projektperioden. Hvis projektet ikke har en decideret projekthjemmeside, skal projektbeskrivelsen ligge på en særlig projektside på tilsagnsmodtagers hjemmeside.

I projektbeskrivelsen skal I fremhæve EU-støtten, og EU-logoet skal også fremgå på siden.   

Plakat

Tilsagnsmodtager og alle projektets økonomiske partnere skal opsætte mindst én plakat med beskrivelse af projektet og det økonomiske tilskud fra EU. Plakaten skal minimum have A3-størrelse eller være en elektronisk løsning i samme størrelse, fx på en skærm, og den skal placeres et klart og synligt sted, fx ved indgangen til en bygning. 

EU-Kommissionen har lavet en online plakatskabelon, som vi anbefaler projekter at bruge. I skabelonen skal I blot indtaste projektets titel, en kort beskrivelse, projektperiode samt samlet budget og EU-medfinansiering for at generere en plakat.

Der gælder særlige regler, hvis I får EU-støtte til varigt anlæg, udstyr maskiner eller lignende. Kontakt Erhvervsstyrelsen, hvis det er relevant for jeres projekt.

I skal kunne dokumentere, at I har anvendt EU-logo under gennemførelsen af projektet. Det kan fx ske ved at gemme eksemplarer af publikationer og lave skærmdumps af hjemmesider. 

Læs mere om dokumentation i afsnittet "Kontrol af projektet og opbevaring af dokumentation" i vejledningen om støtteberettigelse. I vejledningen kan I også finde mere information om jeres informationsforpligtelse.