Nyhed

Ændrede forudsætninger for ansøgninger til Fonden for Retfærdig Omstilling

Ændringerne gælder de tre åbne ansøgningsrunder under Fonden for Retfærdig Omstilling og omhandler bl.a. støtteprocent, ændrede regler for at medtage udgifter til materialer og udstyr, samt nye ansøgningsfrister.

  • 6. juni 2023
  • Erhvervsfyrtårne
  • Grøn og cirkulær omstilling
  • Arrangementer, webinarer, konferencer og kampagner
  • Nye regler, programændringer, høringer m.m.
Collage med billeder fra de tre annonceringer

Fotos: Stiesdal SkyClean og iStock.com/Petmal /Jeff_Hu / audioundwerbung

Som reglerne er nu, er det alene værdiforringelsen i den periode, hvor materialer anvendes i projektet, der er støtteberettiget. Men fremover vil der ikke længere blive skelnet mellem indkøb af materialer og udstyr, der anvendes i projektet og indkøb af investeringer. Dermed bliver alle indkøb over 10.000 kr. støtteberettiget inden for rammerne af statsstøttereglerne.

Ændringerne gælder de tre åbne annonceringer under Fonden for Retfærdig Omstilling:

Derudover hæves støtteprocenten, så den nu er 50 pct. for alle annonceringer og ansøgningsfristerne er skubbet frem til sidst i august for alle.

Vil du høre mere om de ændrede forudsætninger kan du tilmelde sig vores webinar den 12. juni, hvor vi forklarer ændringerne mere i dybden.

Tilmeld dig webinaret