Overvågningsudvalget for Fonden for Retfærdig Omstilling

Overvågningsudvalget for Fonden for Retfærdig Omstilling følger programmets fremdrift. Find materiale fra møderne i udvalget her på siden.

  • Opdateret 3. oktober 2023

Overvågningsudvalget for Fonden for Retfærdig Omstilling bliver nedsat af Erhvervsstyrelsen. Udvalgets nedsættelse er bestemt af en EU-forordning, og det er sammensat af repræsentanter for en række ministerier, KL, Danske Regioner, kommunekontaktrådene for Nordjylland og Syddanmark, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, brancheforeninger, arbejdstagerorganisationer m.fl.

Desuden deltager repræsentanter for EU-Kommissionen som observatører.

Udvalget deltager i gennemførelse, tilpasning, løbende overvågning, evaluering og tilsyn med programmet og godkender desuden forslag til programændringer.

Materialer fra møderne i overvågningsudvalget er tilgængelige her på siden.

NB! Datoer og anden information om specifikke annonceringer kan være ændret, efter materialet blev delt med udvalget. Dette gælder dog ikke oplysninger om metode og kriterier for udvælgelse af projekter.

Materiale fra møder og skriftlige høringer i udvalget