Udvikling af værdikæder inden for Power-to-X

Frem til d. 26. august kl. 12.00 2024 har Indstillingsudvalget for Fonden for Retfærdig Omstilling åbent for ansøgninger til ”Udvikling af værdikæder inden for Power-to-X”. Der kan søges om i alt 100 mio. kr. til understøttelse af nord- og sydjyske styrkepositioner samt den grønne omstilling ved at støtte innovations-, udviklings-, demonstrations- og skaleringsprojekter m.v. Der kan søges om max. 35. mio. kr. pr. projekt med en støtteprocent på op til 80 pct.

Aktiviteter skal gennemføres i Nordjylland og/eller Sydjylland.

 • Opdateret 28. maj 2024
Åben

Info om indsatsen

 • Indsatsområde

  Teknologi- og forretningsudvikling inden for Power-to-X 

 • Finansiering

  100 mio. kr. fra Fonden for Retfærdig Omstilling. 

 • Målgruppe

  Små, mellemstore og store virksomheder og andre relevante aktører inden for PtX, herunder eksempelvis offentlige aktører, klynger, GTS’er, videns- og uddannelses-
  institutioner, konsorter eller partnerskaber. Virksomheder kan være både operatør (ansøger) eller deltage i et partnerskab. 

 • Projektperiode

  Op til tre år.

 • Ansøgningsperiode

  Den 23. april 2024 til 26. august 2024 

Ansøg

Baggrund

Danmark står over for en stor omstillingsproces for at nå målet om dansk klimaneutralitet i 2045. Power-to-X (PtX) muliggør produktionen af brændstoffer og kemikalier ved hjælp af vedvarende energikilder i stedet for primært fossile kilder og forventes dermed at blive et væsentligt element i realiseringen af målet om klimaneutralitet.  

Danske virksomheders teknologi er godt positioneret i værdikæden inden for PtX, hvilket skaber gode forudsætninger for videreudvikling af PtX-teknologier mod etablering af et konkurrencedygtigt dansk marked for grøn brint og PtX-løsninger. Projekter, der modtager tilskud, skal bidrage til at reducere CO2-udslippet i sektorer, der er vanskelige at omstille og dette skal understøttes gennem udviklingen af PtX teknologier, øget industrialisering og modning af hele eller dele af værdikæden. 

Annoncering: Udvikling af værdikæder inden for Power-to-X

Ansøgninger skal ligge inden for rammerne af prioriteten om teknologi- og forretningsudvikling inden for Power-to-X i programmet for Fonden for Retfærdig Omstilling. Der annonceres med forbehold for Europa-Kommissionens godkendelse af programændring for Fonden for Retfærdig Omstilling.

Ansøgning skal indsendes via det elektroniske ansøgningsskema (kræver MitID Erhverv).

Ansøgningsfristen er 26. august 2024 kl. 12.00. Indstillingsudvalget for Fonden for Retfærdig Omstilling forventer at behandle ansøgninger i december 2024. 

Informationsmøde

Den 8. maj holdt vi informationsmøde i form af et webinar, hvor vi gav svar på vigtige emner vedr. ansøgningsrunden ‘Udvikling af værdikæder inden for Power-to-X', herunder vilkår for administration af tilskud, statsstøtte m.m. 

Se slides fra webinaret

Se Q&A fra webinaret

Læs mere om Fonden for Retfærdig Omstilling

Startpakke med dokumenter

Vi har samlet en startpakke med alle de vigtige dokumenter og vejledninger til ansøgning af projekter med medfinansiering fra Fonden for Retfærdig Omstilling.

Andreas Munk-Hansen

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om Udvikling af værdikæder inden for Power-to-X.  

Andreas Munk-Hansen

Email: AndMun@erst.dk

Telefon: 3529 1704

Ulla Porsbøl Jacobsen

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om Udvikling af værdikæder inden for Power-to-X.  

Ulla Porsbøl

Email: UllJac@erst.dk

Telefon: 3529 1726