Indstillingsudvalget for bæredygtig byudvikling

I 2021-2027 er 140 mio. kr. fra regionalfondsprogrammet målrettet byudvikling. Indstillingsudvalget for bæredygtig byudvikling har ansvar for at udmønte midlerne.

  • Opdateret 31. maj 2023
Bæredygtige bymidter

Foto: iStock.com/Westersoe

I 2021-2027 er der afsat 140 mio. kr. i regionalfondsprogrammet, der skal fremme bæredygtig udvikling af levende bymidter i små og mellemstore byer. Midlerne vil blive udmøntet gennem flere ansøgningsrunder.

Et særligt udvalg - Indstillingsudvalget for bæredygtig byudvikling - har ansvar for at udvælge, hvilke byprojekter der skal have støtte fra Regionalfonden. Udvalget bliver nedsat i løbet af efteråret 2023.

Den første ansøgningsrunde åbner forventeligt i primo 2024. 

Vi opdaterer løbende hjemmesiden, i takt med at indstillingsudvalget bliver nedsat, og ansøgningsrunder åbner.

Du kan abonnere på "nye ansøgningsrunder". På den måde får du automatisk besked i din indbakke, når der åbner nye ansøgningsrunder.

Levende og bæredygtig byudvikling

Udviklingen af attraktivt og bæredygtigt byliv for lokale erhverv og borgere skal bidrage til at sikre en sammenhængskraft i samfundet. Regionalfondens byindsatser skal derfor understøtte, at byer og lokalområder også uden for højsæsonen kan have arbejdspladser, åbne butikker og attraktive kultur- og oplevelsestilbud til såvel besøgende som områdets borgere. 

Indsatser

Regionalfondsprogrammet er den overordnede ramme for kommende byprojekter. Programmet angiver de forskellige indsatstyper, som Indstillingsudvalget for bæredygtig byudvikling kan sætte i gang:

  • Etablering af styrkede bysamarbejder i bymidter
  • Langsigtet strategisk udvikling af bymidter
  • Omstilling af lokale bymidteerhverv
  • Fysisk omstilling af bymidter
Billede af Malene S.

Kontakt

Ring eller skriv, hvis du har spørgsmål om Regionalfondens byindsats i 2021-2027.

Malene Slotø Schacke

Email: [email protected]

Telefon: 3529 1788