Overvågningsudvalget

Overvågningsudvalget for Regionalfonden og Socialfonden Plus følger programmernes fremdrift. Udvalget mødes to gange årligt.

  • Opdateret 19. april 2022

Overvågningsudvalget for Regionalfonden og Socialfonden Plus bliver nedsat af Erhvervsstyrelsen. Udvalget, hvis nedsættelse er bestemt af en EU-forordning, er sammensat af repræsentanter for en række ministerier, KL, Danske Regioner, kommunekontaktrådene, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, brancheforeninger, arbejdstagerorganisationer m.fl.

Desuden deltager repræsentanter for EU-Kommissionen som observatører.

Udvalget deltager i gennemførelse, tilpasning, løbende overvågning, evaluering og tilsyn med programmerne og godkender desuden forslag til programændringer.